Berita

MyDigital ID jayakan identiti digital Malaysia melalui kepakaran tempatan

Pengenalan MyDigital ID, atau Identiti Digital, mencerminkan langkah bijak Malaysia dalam mengembangkan sistem pengesahan identiti atas talian dengan menumpukan keutamaan kepada keselamatan. Program ini bukan sekadar satu usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga merupakan langkah penting dalam mewujudkan visi Malaysia sebagai negara maju dan berpendapatan tinggi, seiring dengan pendekatan yang dikenali sebagai Malaysia Digital Economy Blueprint (MADANI).

MyDigital ID, yang dibangunkan dengan kepakaran sumber tempatan, bertujuan utama untuk memperkukuhkan keyakinan dalam ekosistem digital negara. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, kecekapan, dan keselesaan dalam proses pengenalan dan pengesahan pengguna untuk perkhidmatan dalam talian dan transaksi digital.

Penekanan terhadap keselamatan menjadi titik tumpuan utama MyDigital ID, yang memainkan peranan penting dalam mendukung inisiatif kerajaan untuk memperkukuhkan ekonomi dalam talian dan menangani keperluan negara yang kritikal. Selain itu, MyDigital ID membawa manfaat besar dalam menyelaraskan proses dan meningkatkan kebolehpercayaan dalam dunia digital. Ini akan membantu meningkatkan kecekapan dan keselamatan perkhidmatan kerajaan serta memudahkan rakyat Malaysia mengakses pelbagai perkhidmatan digital, yang secara langsung akan merancakkan ekonomi negara.

Identiti digital bukanlah konsep baru di peringkat global, dan MyDigital ID membawa bersama banyak faedah positif. Transaksi dalam talian menjadi lebih selamat, pantas, dan mudah, yang pada gilirannya memberi dorongan kepada pengguna untuk mengadopsi cara hidup digital.

Walaupun pendaftaran MyDigital ID bermula dengan cara bersemuka, langkah seterusnya termasuk pengesahan melalui sumber-sumber data yang lain seperti HRMIS, PADU, MySejahtera, dan sebagainya yang diintegrasikan. Ini memastikan proses pengesahan identiti dalam talian menjadi lebih terpadu, efisien, dan memberi keyakinan kepada pengguna. Dengan MyDigital ID, Malaysia membuktikan tekadnya untuk terus berada di barisan hadapan dalam mengejar era digital yang semakin mencabar.