Berita

Naik taraf 436 klinik daif, tingkat akses kesihatan agenda utama KKM

Dalam usaha untuk meningkatkan akses kesihatan di seluruh negara dan memenuhi keperluan serta kehendak masyarakat, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) menekankan pembangunan dan peningkatan taraf 436 klinik daif di Malaysia. Langkah ini merupakan salah satu inisiatif utama dalam Setahun Pencapaian Bersama Kerajaan MADANI, yang bertujuan meningkatkan sistem kesihatan dan kesejahteraan rakyat.

Melalui inisiatif Bitara MADANI, KKM telah melibatkan pelbagai pihak untuk memastikan pembinaan semula dan peningkatan taraf klinik daif dapat dilaksanakan secara efisien. Bitara MADANI, sebagai inisiatif reformasi kesihatan, membawa bersama penglibatan komuniti, pihak swasta, dan agensi kerajaan untuk memastikan keberkesanan langkah-langkah yang diambil.

Dengan peningkatan ini, KKM bercita-cita untuk memberikan akses kesihatan yang lebih baik kepada masyarakat, terutamanya mereka yang berada di kawasan pedalaman atau kurang berupaya. Pembangunan dan peningkatan taraf klinik daif ini sejajar dengan hasrat KKM untuk menyediakan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dan merangkumi semua lapisan masyarakat

Bitara MADANI bukan sahaja memfokuskan pada pembinaan fizikal klinik, tetapi juga menyediakan latihan dan peningkatan kepada kakitangan kesihatan. Ini termasuklah program pendidikan kesihatan komuniti untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan penjagaan kesihatan dan pencegahan penyakit.

Klinik-klinik yang terlibat dalam projek ini akan dilengkapi dengan kemudahan terkini dan teknologi maklumat untuk meningkatkan kecekapan perkhidmatan kesihatan. Selain itu, langkah-langkah keselamatan dan keselesaan juga diambil kira untuk memastikan persekitaran yang kondusif untuk pesakit dan kakitangan kesihatan.

Dengan peningkatan ini, KKM berharap dapat mengurangkan kesenjangan akses kesihatan antara kawasan bandar dan pedalaman, serta memberikan sokongan kepada golongan yang memerlukan. Rakyat Malaysia dijemput untuk bersama-sama menyokong usaha ini demi mencapai sistem kesihatan yang lebih inklusif dan berdaya maju dalam negara kita.