6 Nilai Teras

Malaysia MADANI

Kemampanan

Mutu hidup seimbang berdasarkan citra Malaysia yang unik berasaskan ilmu pengetahuan dan kearifan tempatan.

Kesejahteraan

Kesejahteraan ekonomi, sosial dan kelestarian alam melalui budaya ilmu dan kepelbagaian pandangan.

Daya Cipta

Pembaharuan dan pengupayaan modal insan bagi menjelmakan daya cipta manusia.

Hormat

Perilaku budi bahasa kepada kekayaan tradisi, merayakan kemajmukan dan meraikan perbedaan pandangan dunia.

Keyakinan

Menghidupkan harapan terhadap
perubahan seiring sikap amanah melakukan perubahan ke arah kebaikan.

Ihsan

Belas ihsan akan nasib semua pihak melalui tindakan pemberdayaan kemanusiaan.

Definisi

MADANI merupakan sintesis gaya Malaysia, yang menggabungjalin amalan sedia ada dengan kaedah baru yang direka untuk menangani isu-su baru dan ketidakpastian. Enam rukun MADANI dicerakin sebagai kerangka dasar dan falsafah yang berkait rapat dan bersepadu, dengan setiap satu menguatkan yang lain. MADANI diilhamkan berdasarkan konsep kesediaan menerima perubahan, dengan mengambilkira saranan segenap lapisan masyarakat dengan hasrat pemulihan melalui Reformasi substantif demi Malaysia yang lebih maju dan makmur.

Beri Cadangan Anda