Berita

MINDEF baikpulih Rumah Keluarga Angkatan Tentera kem Port Dickson

Para pegawai dan anggota tentera di Kem Port Dickson kini menikmati kehidupan yang lebih selesa berkat usaha Kementerian Pertahanan (MINDEF) Malaysia yang telah melaksanakan kerja-kerja membaikpulih serta menyelenggara Rumah Keluarga Angkatan Tentera (RKAT) di kawasan tersebut.

Projek membaikpulih ini bertujuan untuk meningkatkan keselesaan dan keadaan fasiliti bagi mereka yang berkhidmat di Kem Port Dickson. Rumah Keluarga Angkatan Tentera merupakan tempat kediaman rasmi bagi anggota tentera dan keluarga mereka, dan inisiatif ini bertujuan untuk memastikan mereka mendapat ruang yang selesa dan kondusif.

Antara pembaikpulihan yang dilakukan termasuk penambahbaikan struktur bangunan, dan peningkatan kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik. Kesemua usaha ini bertujuan untuk menyediakan persekitaran yang lebih selesa dan berkualiti tinggi bagi anggota tentera dan keluarga mereka.

MINDEF berhasrat untuk meneruskan usaha membaikpulih RKAT di pelbagai kawasan di seluruh negara sebagai sebahagian daripada inisiatif mereka untuk memperkukuhkan kesejahteraan anggota tentera dan keluarga mereka. Projek ini menjadi contoh bagaimana kerajaan berusaha untuk menyokong mereka yang berkhidmat demi keamanan dan kedamaian negara.