Berita

Pasukan Petugas Khas  tangani isu dokumen penduduk Sarawak

Kerajaan Negeri Sarawak dan Kerajaan Persekutuan telah mengesahkan pelaksanaan semula Pasukan Petugas Khas (PPK) untuk menangani isu penduduk Sarawak tanpa pengenalan yang sah. PPK sebelum ini dikenali sebagai Pasukan Petugas Khas (PPK 2016) dan telah beroperasi dari tahun 2016 hingga 2019, bertujuan menyelesaikan masalah kewarganegaraan di Sarawak. Keputusan untuk mengaktifkan semula PPK menunjukkan kesungguhan dan komitmen kerajaan dalam menangani isu-isu kompleks yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

PPK 2016 telah membuktikan keberkesanannya dalam mengenal pasti dan menyelesaikan isu berkaitan kewarganegaraan di Sarawak. Oleh itu, pelaksanaan semula PPK ini akan membantu dalam pengesanan dan pemastian status kewarganegaraan penduduk Sarawak, khususnya mereka yang tidak mempunyai pengenalan atau dokumen rasmi yang sah. Pelaksanaan PPK yang berkesan juga mencerminkan tindakan pencegahan dan penyelesaian masalah dengan lebih berkesan bagi memastikan hak asasi setiap individu dihormati dan dilestarikan.

Tujuan pelaksanaan semula PPK ini ialah untuk menyelesaikan masalah kompleks dan menyeluruh berkaitan dengan identiti dan hak kewarganegaraan. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sarawak diharapkan dapat membawa penyelesaian yang adil dan bersepadu bagi isu-isu berkaitan kewarganegaraan di Sarawak. Rakyat Malaysia dijemput untuk menyokong usaha ini demi menyelamatkan hak asasi dan menjamin keadilan bagi setiap warganegara. Pelaksanaan PPK ini dijangka akan membawa impak positif kepada masyarakat Sarawak dan melonjakkan semangat perpaduan di seluruh negara.