Berita

Transformasi Masyarakat Luar Bandar: Pencapaian dan Usaha Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW) dalam Setahun yang Lalu

Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah berkongsi pencapaian dan usaha cemerlang yang telah dicapai oleh Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW) sepanjang setahun yang lalu. LKW, sebuah gabungan organisasi di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKDW), yang merangkumi KEJORA, KETENGAH, KESEDAR, KEDA, dan PERDA, telah memainkan peranan penting dalam membangunkan kawasan wilayah secara seimbang dan berterusan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di luar bandar.

Setahun yang lalu, LKW telah mula melaksanakan pelbagai inisiatif pembangunan di bawah kepimpinan yang efektif. Salah satu pencapaian yang dapat disorot ialah peningkatan kesejahteraan masyarakat luar bandar melalui pelbagai program pembangunan ekonomi dan sosial. KEJORA, KETENGAH, KESEDAR, KEDA, dan PERDA, yang merupakan entiti-entiti di bawah LKW, turut menyumbang dengan memberikan tumpuan kepada keperluan kawasan masing-masing.

Penggabungan organisasi-organisasi ini di bawah payung LKW bukan sahaja memudahkan pengurusan dan koordinasi, tetapi juga memberikan sinergi yang hebat untuk mencapai matlamat pembangunan yang lebih besar. Usaha bersama ini telah melahirkan hasil yang positif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar melalui pelbagai inisiatif seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kemahiran penduduk, dan peluang pekerjaan baru.

Peranan LKW yang besar dalam pembangunan wilayah tidak boleh dinafikan. Keberhasilannya dalam menyelaraskan pelbagai entiti di bawahnya, seperti KEJORA yang fokus di Johor, KETENGAH di Terengganu, KESEDAR di Kelantan, KEDA di Kedah, dan PERDA di Pulau Pinang, adalah satu model kerjasama berkesan yang membawa impak positif kepada setiap kawasan yang dilibatkan.

Dalam ucapan penutupnya, Zahid Hamidi turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan ini. Beliau juga mendoakan agar LKW terus cemerlang di masa hadapan, terus bergerak ke hadapan dalam menyumbang kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat luar bandar. Kejayaan ini menjadi satu tonggak penting dalam membentuk masa depan yang lebih baik dan memberikan inspirasi kepada entiti-entiti pembangunan wilayah yang lain.