Berita

Teras Perpaduan Negara: Eksplorasi Rukun Negara Pembentuk Identiti Kebangsaan

Sumber : Facebook Kementerian Perpaduan Negara

Program Eksplorasi Rukun Negara yang diperkenalkan oleh Kementerian Perpaduan Negara (KPN) menandakan langkah positif dalam memperkukuhkan penghayatan terhadap Rukun Negara di kalangan rakyat Malaysia. Langkah ini disifatkan sebagai agen penyatupaduan, menegaskan komitmen KPN terhadap pembinaan identiti nasional yang kukuh.

Program ini menjadi bukti komitmen KPN dalam memperkukuhkan Dasar Perpaduan Negara (DPN) dengan melibatkan inisiatif perpaduan yang berterusan. Melalui Eksplorasi Rukun Negara, diharapkan masyarakat dapat memahami, menghargai, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Rukun Negara.

Pentingnya penghayatan terhadap Rukun Negara tidak hanya membentuk masyarakat yang patriotik, tetapi juga demokratik. Ini disebabkan oleh nilai-nilai Rukun Negara yang mencerminkan aspek-aspek keadilan, kesederhanaan, dan kebebasan, yang merupakan asas kepada sistem demokrasi yang kukuh.

Selain itu, program ini juga diarahkan untuk membentuk masyarakat yang berkeperibadian tinggi. Ini bermaksud rakyat Malaysia dihantui oleh nilai-nilai positif seperti toleransi, saling hormat-menghormati, dan semangat kerjasama. Keperibadian yang positif ini menjadi landasan untuk membina sebuah bangsa Malaysia yang bersatu padu dalam kepelbagaian.

Pembinaan identiti nasional yang mantap adalah kunci untuk mengekalkan perpaduan dalam kepelbagaian. Melalui Eksplorasi Rukun Negara, diharapkan setiap individu dapat merangkul identiti kebangsaan dengan bangga, tanpa mengira latar belakang etnik, agama, atau budaya.

Kesimpulannya, Program Eksplorasi Rukun Negara yang diperkenalkan oleh KPN adalah langkah positif dalam mewujudkan masyarakat Malaysia yang patriotik, demokratik, dan berkeperibadian tinggi. KPN dengan jelas menunjukkan komitmen untuk terus memperkukuhkan Dasar Perpaduan Negara, membentuk sebuah negara yang bersatu padu dalam kepelbagaian, menjadikan Malaysia sebuah negara yang dihormati di persada antarabangsa.