Berita

Pengurusan Krisis Pekerja Asing Terabai: Tindakan Cepat Kementerian Sumber Manusia (KSM)

Pada tahun ini, Kementerian Sumber Manusia (KSM) Malaysia telah menghadapi cabaran serius berkaitan dengan isu pekerja asing terabai. Kejadian ini membayangkan satu senario yang memerlukan tindakan segera bagi mengatasi dan mencegah lebih banyak masalah dari berlaku. KSM telah menunjukkan kepekaan dan kecakapannya dalam menguruskan senario perburuhan ini tanpa berkompromi dengan amalan buruh paksa.

Isu yang timbul membabitkan pekerja asing yang dibawa masuk secara sah tetapi kemudiannya dibiarkan terabai (stranded). Tindakan pantas telah diambil oleh KSM, bersesuaian dengan perundangan buruh negara dan garis panduan Persatuan Buruh Antarabangsa (ILO). Keputusan ini diambil dengan matlamat mengelakkan pekerja terbabit menjadi mangsa pemerdagangan manusia dan memastikan elemen buruh paksa tidak berlaku.

KSM memainkan peranan penting dengan mengambil langkah menyelamatkan pekerja asing yang terabai melalui penubuhan Jawatankuasa Menyelamat di bawah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung (JTKS), dengan sokongan daripada agensi seperti Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) dan Polis DiRaja Malaysia (PDRM). Operasi menyelamat ini tidak hanya melibatkan pemindahan dan tempat tinggal sementara di Pusat Penginapan Pekerja Berpusat (CLQ), tetapi juga proses Pertukaran Majikan bagi memastikan pekerja mendapat penempatan pekerjaan yang sesuai.

Hingga 9 November 2023, sejumlah 1,058 pekerja asing terabai telah berjaya mendapat penempatan pekerjaan baru melalui proses Pertukaran Majikan. Ini menunjukkan keberjayaan strategi yang diambil oleh KSM dalam menangani isu ini secara holistik, tidak hanya memberi penekanan kepada aspek penyelamatan tetapi juga pemulihan dan penempatan semula.

KSM turut mengambil tindakan undang-undang terhadap majikan yang terbabit di bawah Akta Kerja 1955 dan Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 (Akta 446). Ini menunjukkan pendekatan keras KSM terhadap mana-mana pihak yang terlibat dalam amalan pekerja terabai dan buruh paksa.

Selain daripada tindakan langsung, KSM dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) telah membekukan proses kemasukan pekerja asing dalam beberapa sektor tertentu, khususnya sub-sektor pembersihan dan pencucian. Keputusan ini diambil selepas mendapati lebih daripada separuh pekerja asing terabai terlibat dalam sektor ini. KSM juga telah menitikberatkan semakan semula terhadap kuota pekerja asing dalam semua sektor dan subsektor lain.

Operasi dan penguatkuasaan yang dilakukan oleh KSM merupakan satu langkah proaktif dalam memantau dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perburuhan negara. Kerjasama antara KSM, JIM, dan PDRM dalam memantau pengajian dan kemasukan pekerja asing memastikan ketertiban dan kepatuhan terhadap undang-undang dijaga.

Pengurusan krisis pekerja asing terabai oleh KSM bukan sahaja merupakan satu respons cekap dan bersepadu, tetapi juga mencerminkan kesungguhan kerajaan Malaysia dalam melindungi hak pekerja asing dan mengekalkan imej negara sebagai tuan rumah yang bertanggungjawab dan adil. Langkah-langkah ini bukan sahaja menyelesaikan isu semasa tetapi juga membentuk landasan untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.

Sumber: facebook Kementerian Sumber Manusia