Berita

Kasih MADANI: Membina Kekeluargaan Sebagai Landasan Negara MADANI

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) terus menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menanam semangat kekeluargaan dalam masyarakat melalui pelaksanaan konsep Kasih MADANI. Konsep ini mengetengahkan agenda keluarga yang kukuh sebagai elemen teras dalam membina sebuah negara MADANI yang progresif. Melalui pendekatan ini, KPWKM berusaha untuk memupuk nilai-nilai kekeluargaan yang berkualiti, memberikan daya kestabilan, dan menjadi pilar kejayaan sosial.

Bulan Keluarga Kebangsaan adalah satu inisiatif yang telah diperkenalkan, menjadi refleksi kepada usaha yang dijalankan untuk membangunkan institusi kekeluargaan. Institusi ini dianggap sebagai asas utama yang menyokong masyarakat ke arah kestabilan dan kesejahteraan. Dengan mengukuhkan keluarga, KPWKM percaya bahawa masyarakat akan dapat berkembang dengan lebih mapan dan harmoni.

Konsep Kasih MADANI mengandungi elemen kepribadian dan keagamaan yang menjadi landasan pembinaan keluarga. Kementerian ini tidak hanya memandang kepada aspek fizikal keluarga tetapi juga aspek nilai, moral, dan spiritual. Semangat kekeluargaan yang ditanamkan diharapkan dapat memberikan impak positif terhadap perkembangan individu dalam masyarakat.

Melalui usaha ini, KPWKM mengetengahkan peranan penting keluarga dalam menyumbang kepada pembentukan insan yang bertanggungjawab, beretika, dan berdaya saing. Kejayaan sesebuah negara tidak hanya bergantung pada kemajuan ekonomi semata-mata tetapi juga kepada kestabilan dan kesejahteraan rakyatnya. Oleh itu, pembangunan keluarga merupakan elemen kritikal dalam mencapai matlamat ini.

Bulan Keluarga Kebangsaan menjadi platform untuk menyatukan usaha semua pihak dalam menggerakkan agenda pembangunan keluarga. Dengan mengadakan pelbagai program dan aktiviti, masyarakat diajak untuk menghargai peranan dan nilai keluarga dalam membina sebuah masyarakat yang bersatu padu dan cemerlang.

Secara keseluruhannya, usaha KPWKM dalam menanamkan semangat kekeluargaan melalui konsep Kasih MADANI dan pelaksanaan Bulan Keluarga Kebangsaan adalah langkah positif untuk mencapai masyarakat yang stabil, harmoni, dan sejahtera. Ini sejajar dengan visi negara untuk menjadi sebuah negara MADANI yang progresif dan berkebajikan.