Berita

Pembangunan Semula Bangunan Sekolah Daif: Langkah Proaktif KPM

Langkah proaktif Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dalam memperkasa pelaksanaan projek pembangunan semula bangunan sekolah daif telah membawa impak positif yang ketara. Hingga November 2023, sebanyak 689 daripada 996 projek pembangunan semula bangunan sekolah daif telah berjaya diselesaikan sepenuhnya.

Tidak hanya itu, 120 projek masih dalam fasa pembinaan aktif, menandakan kesungguhan KPM dalam memastikan setiap projek dilaksanakan dengan cermat dan berkualiti. Sementara itu, 187 projek lagi berada dalam pelbagai peringkat prabina, menunjukkan komitmen yang berterusan dalam menyempurnakan pembinaan semula infrastruktur sekolah di seluruh negara.

Komitmen KPM untuk memperkasakan pengurusan dan pelaksanaan projek pembangunan semula bangunan sekolah daif adalah satu langkah yang bernilai tinggi. Ini tidak hanya memberi manfaat kepada warga sekolah, malah memperkukuhkan struktur pendidikan negara secara keseluruhan.

Kejayaan pelaksanaan projek ini dapat memberi keyakinan kepada masyarakat dan pelibatan warga pendidikan untuk terus menyokong usaha KPM. Pembinaan semula bangunan sekolah bukan sekadar penambahbaikan fizikal, tetapi juga mencerminkan kesungguhan untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan selamat bagi generasi akan datang.

Secara keseluruhan, langkah proaktif KPM dalam pembangunan semula bangunan sekolah daif adalah pencapaian yang membahagiakan. Ia tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kualiti pendidikan, tetapi juga membawa manfaat langsung kepada masyarakat. Kita dapat melihat masa depan pendidikan negara yang lebih baik melalui usaha berterusan seperti ini.