Berita

MITI Lancar Invest Malaysia Facilitation Centre (IMFC) memudahcara Pelaburan

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) Malaysia telah menjalankan langkah proaktif dengan mewujudkan Pusat Memudahcara Pelaburan Malaysia atau Invest Malaysia Facilitation Centre (IMFC). Pusat ini bertujuan menyatukan dan menyelaraskan semua aspek yang berkaitan dengan pelaburan di Malaysia. Dilancarkan di Ibu Pejabat Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA), IMFC diharapn memudahkan urusan komuniti perniagaan dan para pelabur di sektor perkilangan serta sektor perkhidmatan terpilih.

IMFC bukan hanya menjadi pusat mendapatkan maklumat berkaitan pelaburan, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator utama dalam menyokong dan mempercepatkan proses pelaburan di negara ini. Antara aspek yang dititikberatkan oleh pusat ini termasuk penyediaan maklumat terkini mengenai pelbagai peluang pelaburan, peraturan-peraturan terkini, dan insentif-insentif yang ditawarkan oleh kerajaan Malaysia.

Selain itu, IMFC juga diharap dapat menjadi medan untuk membangunkan jaringan komunikasi yang kukuh antara pelabur, kerajaan, dan komuniti perniagaan tempatan. Ini akan membantu mencipta persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkekalan.

Pusat ini turut dilihat sebagai langkah positif dalam usaha kerajaan Malaysia untuk menarik lebih banyak pelaburan asing dan memajukan sektor-sektor strategik dalam ekonomi negara. Dengan IMFC, diharapkan proses pelaburan di Malaysia akan menjadi lebih pantas, mudah, dan berdaya saing, menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan bagi pelabur antarabangsa.