Berita, PROGRAM SETAHUN BERSAMA KERAJAAN MADANI

Pelancaran mynext perkukuh program TVET Malaysia – Zahid Hamidi

Timbalan Perdana Menteri, Dato’ Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi yang juga Pengerusi Majlis TVET Kebangsaan (MTVET) telah melancarkan mynext TVET di Pentas Utama, Program Setahun Bersama Kerajaan MADANI di Pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil hari ini.

Pelancaran ini sebagai salah satu inisiatif komprehensif untuk terus memperkasakan program TVET negara dan platform dalam talian yang dibangunkan oleh Talent Corporation Malaysia Berhad (TalentCorp),

Ia bagi memberi tumpuan terutamanya kepada pembentukan sistem maklumat pengurusan bakat TVET yang bersepadu dan cekap.

Bertindak sebagai instrumen profil psikometrik dalam talian, mynext TVET telah dibangunkan untuk menjadi pangkalan data bakat TVET di negara ini dan seterusnya boleh digunakan oleh Kerajaan untuk merangka pelan intervensi strategik berdasarkan data yang komprehensif dan bukti analitik.

Pelancaran platform TVET seterusnya adalah sangat penting dan bertepatan dengan agenda Kerajaan untuk merealisasikan hasrat melahirkan pekerja mahir berasaskan TVET secara lebih agresif.

Peluasan platform seterusnya TalentCorp dalam ekosistem TVET negara bertujuan untuk membantu meningkatkan kebolehpasaran graduan TVET melalui bimbingan dan bimbingan laluan kerjaya holistik.

Platform ini juga berperanan membantu institusi TVET merancang dan mengukuhkan penawaran program.

Manakala di pihak majikan, platform TVET seterusnya boleh digunakan untuk menawarkan dan menempatkan program latihan industri (latihan) dan seterusnya mengenal pasti bakat yang sesuai untuk memenuhi keperluan industri.

Pelaksanaan TVET yang dipacu industri memerlukan sinergi kerjasama antara industri dan penyedia TVET secara berterusan.

Kerjasama padu antara industri dan institusi TVET amat ketara dalam memastikan padanan antara penawaran dan permintaan (permintaan dan penawaran) dalam membantu institusi TVET tempatan menyediakan keperluan kursus berasaskan industri berteknologi tinggi berdasarkan keperluan industri.

Sehubungan itu, Kerajaan sedang giat meneroka peluang kerjasama melibatkan syarikat berkaitan kerajaan dan swasta melalui pemeteraian Memorandum Kerjasama (MoC) dalam usaha meningkatkan dan melibatkan lebih banyak pihak industri dalam pelaksanaan program TVET dan seterusnya merealisasikan transformasi program TVET kebangsaan.

Dalam majlis ini, sebanyak 19 Memorandum Kerjasama Transformasi Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional Antara Kerajaan dengan Syarikat Berkaitan Kerajaan dan Syarikat Swasta telah ditandatangani berdasarkan kesesuaian bidang dan skop yang dipersetujui bersama.

Penandatanganan MoC berkonsepkan payung kerjasama menjadi penghubung yang boleh dimanfaatkan oleh institusi TVET awam di 12 Kementerian berkaitan TVET dalam membuka ruang kerjasama erat dengan industri.

Sumber: businesstoday.com