Berita

Satu Tahun Menyaksikan Kemajuan Pentadbiran Kerajaan MADANI

Setahun yang lalu, ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan sumpahnya sebagai Perdana Menteri, dia dengan yakin menyerukan penyelesaian bagi pelbagai masalah yang menyekat rakyat Malaysia. Ia termasuk menangani kenaikan kos hidup dan menegaskan komitmen terhadap tata kelola baik dan penentangan terhadap rasuah.

Setelah satu tahun berlalu, kita menyaksikan langkah progresif yang diambil oleh Anwar dan Kabinet Kerajaan Perpaduan dalam menghadapi cabaran di peringkat dalam negara dan global. Salah satu langkah awal yang menarik perhatian adalah penolakan gaji Perdana Menteri oleh Anwar dan pemotongan gaji 20 peratus bagi jemaah menteri. Keputusan ini menunjukkan kesediaan mereka untuk berkongsi beban dengan rakyat dalam menghadapi kesulitan ekonomi.

Anwar, yang berusia 76 tahun, menunjukkan kepekaannya terhadap penderitaan rakyat dengan mengambil langkah-langkah yang bermakna. Mengurangkan beban kewangan rakyat dengan memperkenalkan subsidi bersasar adalah salah satu contoh. Langkah berani ini menunjukkan keputusan yang matang dan berkesan dalam menangani isu-isu semasa.

Reformasi tata kelola pentadbiran dan pemberantasan rasuah menjadi fokus utama Anwar. Keputusannya untuk mengekalkan komitmen terhadap integriti dan kejujuran dalam pentadbiran adalah langkah yang dihargai oleh masyarakat. Bahkan, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Tan Sri Azam Baki, menyatakan penghargaannya terhadap kemahuan politik tinggi Anwar dalam memerangi rasuah.

Malaysia Madani, konsep yang diperkenalkan oleh Anwar, mengejar strategi tata kelola dan pentadbiran yang efektif. Dengan menekankan enam nilai utama – kemapanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, dan ihsan – Anwar berusaha mewujudkan negara yang maju dari segi ekonomi dan budaya.

Dalam melaksanakan Rancangan Malaysia ke-12 (RMK12), Anwar menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dan budaya yang berteraskan nilai. Dengan 17 anjakan utama, termasuk penekanan pada ekonomi Islam, RMK12 diharapkan membawa kemajuan yang signifikan.

Pemberian subsidi yang bersasar menunjukkan keberanian Anwar untuk membuat keputusan yang mungkin tidak selalu populer. Namun, pendekatan ini adalah usaha untuk memastikan subsidi benar-benar mencapai golongan yang memerlukannya, sambil mengurangkan kebocoran dan memastikan keberkesanan penggunaan dana awam.

Anwar juga tidak lalai dalam memberikan bantuan kepada rakyat yang terkesan oleh kenaikan kos sara hidup pasca-Covid-19. Inisiatif seperti Payung Rahmah dan Inisiatif Pendapatan Rakyat (IPR) telah memberikan bantuan langsung kepada golongan berpendapatan rendah dan miskin tegar.

Dalam satu tahun pertama Anwar sebagai Perdana Menteri, Malaysia telah melihat pertumbuhan ekonomi yang positif, dengan anggaran KDNK menunjukkan pertumbuhan yang sederhana. Penekanan pada penyusunan semula subsidi dan pembangunan infrastruktur prasarana asas rakyat menjanjikan masa depan yang lebih baik.

Anwar Ibrahim, dengan kepimpinan yang mantap dan prinsip-prinsip yang kukuh, membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang memahami dan bersedia bertindak untuk kesejahteraan rakyat. Dengan pencapaian positif dalam setahun pertama, harapan terhadap masa depan Malaysia yang lebih baik di bawah pimpinan Anwar semakin tinggi.