Berita

Pusat Subfertiliti Negara platform bincang isu keluarga, kependudukan dan kesuburan

Hari ini, YB Dato’ Sri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat, merasmikan Persidangan Kependudukan Kebangsaan 2023 (PERKKS 23), yang bertemakan “Penduduk dan Keluarga Mampan, Membangun Malaysia MADANI”. Acara ini tidak hanya menjadi platform bagi pembahasan isu-isu kependudukan tetapi juga menjadi tonggak penting dengan pengumuman penubuhan Pusat Subfertiliti Negara.

Dalam usaha untuk memperkuat aspek kesihatan reproduktif dan kesejahteraan keluarga, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat (KPWKM) akan mewujudkan Pusat Subfertiliti Negara dalam tempoh lima tahun seterusnya, seperti yang diluluskan dalam Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMK-12). Pusat ini akan menjadi pusat unggul yang tidak hanya menyediakan khidmat rawatan kesuburan yang komprehensif tetapi juga berperan sebagai pusat koordinasi penyelidikan, teknologi rawatan terkini, dan latihan kepakaran di Malaysia.

Foto Bernama

Kesinambungan acara PERKKS 23 juga melibatkan sesi khas perbincangan meja bulat, di mana resolusi akan dihasilkan. Resolusi ini merangkumi cadangan dasar dan langkah intervensi untuk menangani isu penurunan kadar kesuburan penduduk negara. Semua cadangan yang dinyatakan dalam resolusi ini menjadi pelengkap kepada inisiatif intervensi yang telah dirancang oleh KPWKM melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN).

Keputusan dan langkah-langkah yang dicadangkan dalam PERKKS 23 memberi penekanan yang mendalam terhadap kesedaran dan tindakan proaktif dalam menangani isu kesuburan. Ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam mengatasi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh keluarga Malaysia, dan melibatkan penyelarasan usaha antara agensi kerajaan, pemangku-pemangku kepentingan, dan pakar-pakar bidang kesuburan.

Menariknya, acara ini turut meneruskan kerjasama strategik dengan United Nations Population Fund (UNFPA) Malaysia dan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi, Universiti Malaya (UM). Penambahan MERCK Malaysia sebagai rakan kerjasama baharu menunjukkan kepelbagaian dan keseriusan dalam melibatkan pelbagai pihak bagi mencapai matlamat kelestarian penduduk dan kesejahteraan keluarga.

Dengan PERKKS 23 dan penubuhan Pusat Subfertiliti Negara, Malaysia menandakan langkah terdepan dalam menyokong pembangunan mampan dan membina keluarga yang kukuh. Langkah ini juga menyerlahkan peranan penting KPWKM dalam membentuk masa depan negara dengan memberi tumpuan kepada aspek-aspek kesuburan dan kesejahteraan keluarga.

Sumber : Facebook Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM