Berita

Mesyuarat JBI Melaka, Pemacu Strategik Pertumbuhan Ekonomi

Mesyuarat Jawatankuasa Bersama Penyelarasan Industri (JBI) telah dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) dengan kerjasama Kerajaan Negeri Melaka adalah bertujuan untuk memperkukuhkan prestasi perdagangan antarabangsa dan domestik, sambil memantau pembangunan industri di negeri tersebut. 

Kerjasama erat antara MITI dan Kerajaan Negeri Melaka menjadi titik fokus utama, di mana kedua-dua pihak bersatu untuk memastikan dasar-dasar dan inisiatif kerajaan diselaraskan dengan baik di peringkat negeri. Langkah ini bertujuan untuk memperkasakan Malaysia sebagai destinasi pelaburan pilihan pelabur baharu yang berkualiti dan berimpak tinggi. Mesyuarat ini menjadi medan untuk membincangkan perkara-perkara kritikal yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, pelaburan, dan daya saing industri Melaka.

Keberkesanan dalam menyelaraskan dasar-dasar dan inisiatif di peringkat negeri memainkan peranan penting dalam memajukan Malaysia sebagai pusat pelaburan serantau. Dalam konteks ini, MITI terus berusaha untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang menarik dengan menekankan kualiti dan impak tinggi.

Sumber: facebook Ministry of Investment, Trade and Industry, Malaysia

Sebagai langkah ke arah itu, Mesyuarat JBI juga membincangkan cara meningkatkan daya saing industri tempatan. Ini melibatkan pembaharuan dan pengukuhan dalam pelbagai sektor ekonomi, dari perdagangan antarabangsa hingga kepada pembangunan industri di Melaka. Dengan kerjasama rapat antara MITI dan Kerajaan Negeri Melaka, diharapkan akan dapat dicipta ekosistem yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang mapan dan lestari di negeri ini.

Mesyuarat JBI bukan hanya sekadar forum perbincangan, tetapi juga memperwujudkan komitmen bersama untuk memajukan ekonomi Melaka. Dengan kerjasama yang berterusan, diharapkan Melaka akan terus menjadi pencetus pertumbuhan ekonomi yang dinamik dan berdaya saing tinggi.