Berita

Kejayaan Malaysia di Landasan Menuju Negara Berpendapatan Tinggi

Survei Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah (HIES) 2022 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) menunjukkan Malaysia berada di landasan tepat untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Prestasi ini adalah hasil usaha kerajaan memastikan pertumbuhan ekonomi stabil dan program pembangunan sosioekonomi memberi manfaat kepada rakyat.

Pengarah Kanan Bahagian Perangkaan Harga, Pendapatan, dan Perbelanjaan DOSM, Siti Asiah Ahmad, menyatakan penurunan Pekali Gini sebanyak 0.003 mata indeks dari 0.407 pada 2019 ke 0.404 tahun lalu menunjukkan jurang ketidaksetaraan pendapatan menyempit tiga tahun terakhir.

Indikator pendapatan menunjukkan penurunan di kawasan bandar dari 0.398 pada 2019 kepada 0.393 tahun lalu. Begitu juga di kawasan luar bandar, jurang pendapatan menurun kepada 0.351 mata indeks dari 0.367 pada 2019.

Pekali Gini bagi etnik Bumiputera, Cina, dan India turut menunjukkan penurunan. Pengukuran ketidaksetaraan menggunakan Indeks Theil dan Indeks Atkinson menunjukkan perubahan positif.

Pelaksanaan HIES memberikan maklumat pola taburan pendapatan, corak perbelanjaan, status kemiskinan, dan jurang pendapatan isi rumah. Data membantu kerajaan merancang Rancangan Malaysia.

Hasil dapatan HIES menunjukkan peningkatan purata perbelanjaan isi rumah kepada RM5,150 sebulan pada 2022 dari RM4,609 pada 2019. Pengeluaran KWSP turut menyumbang kepada peningkatan ini.

Sayuran sawi, lobak merah, tomato, dan ubi kentang popular di kalangan isi rumah. Kembung mendominasi pembelian ikan segar. Ketika membahas kemiskinan, nilai purata Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) meningkat kepada RM2,589 pada 2022 dari RM2,208 pada 2019. Kadar kemiskinan mutlak meningkat kepada 6.2% dari 5.6% pada 2019. MPI menunjukkan penurunan kepada 1.9% daripada 2.6% pada 2019, menunjukkan peningkatan holistik.

Indikator kemiskinan pelbagai dimensi membantu fokus pembangunan. HIES 2022 memberikan gambaran positif tentang prestasi ekonomi Malaysia dan usaha kerajaan meningkatkan kesejahteraan rakyat.